Nilai Ujian Sekolah dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun 2016/2017

Silahkan lihat nilai Ujian Sekolah (US) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) pada lampiran dibawah ini :

Jurusan IPA :

XII IPA 1 : 

https://drive.google.com/open?id=0B5vIcKEEQnIfcW9Ha3oyb0VBejQ

XII IPA 2 :

https://drive.google.com/open?id=0B5vIcKEEQnIfUzZLeFhhOFp3Z0E

XII IPA 3 :

https://drive.google.com/open?id=0B5vIcKEEQnIfb2xMWDRjTUFiNmc

XII IPA 4 :

https://drive.google.com/open?id=0B5vIcKEEQnIfXy1samtxZmZxQzA

XII IPA 5 :

https://drive.google.com/open?id=0B5vIcKEEQnIfZUhGVllBamtGZEk

XII IPA 6 :
https://drive.google.com/open?id=0B5vIcKEEQnIfVGl3NEZwM2lWbm8

XII IPA 7 :

https://drive.google.com/open?id=0B5vIcKEEQnIfeHk5WFVVRjR4VlU

XII IPA 8 :

https://drive.google.com/open?id=0B5vIcKEEQnIfSm43NzZUM3pVaG8

 Jurusan IPS :

XII IPS 1 :

https://drive.google.com/open?id=0B5vIcKEEQnIfbFBRNUF5UXl6Sm8

XII IPS 2 :

https://drive.google.com/open?id=0B5vIcKEEQnIfVjdzRTl5cm00eW8

XII IPS 3 :

https://drive.google.com/open?id=0B5vIcKEEQnIfaVY5ZDE4V1JwbUk

XII IPA 4 :

https://drive.google.com/open?id=0B5vIcKEEQnIfYlBabk1mcmdpTHM