Teater

Ekstra Drama Modern atau Teater diadakan pada :
 
Hari : Selasa
 
Waktu : 15.00-17.00 Wita
 
Tempat : SMA Negeri 7 Denpasar
 
Guru Pembina
 
Dra. Made Purniwati ( 03619467833